บริษัท ไลน์ 99 เซอร์วิสเซส จำกัด

ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญโดยเฉพาะ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการดูแลรักษาความสะอาด โดยมีความเข้าใจงานบริการเป็นอย่างดี จึงทำให้ การบริหริหารการจัดการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  มีความพร้อมที่จะให้บริการ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพึงพอใจ ในการให้บริการของบริษัท ฯ บริการทำความสะอาด สำนักงานบริษัท ฯ , นิติบุคคลอาคาชุด,โรงงานอุตสาหกรรม,โชว์รูม,ห้างสรรพสินค้า,และหมู่บ้านจัดสรรฯ โดยรับงานประเภทบริการแบบประจำและบริการแบบครั้งเดียว

 

ติดต่อเรา
395 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
โทร. 089-897-0688 แฟกซ์. 02-762-0263
e-mail : officer@line99services.com
www.line99services.com

หลักในการทำงาน

• Achievement : มุงมั่นให้บริการเพื่อความสำเร็จสูงสุด
• Service mind : บริการด้วยความจริงใจ
• Sincerity : บริการด้วยความสื่อสัตย์สุจริตต่องานที่รับบริการ
• Expertise : มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบริการทำความสะอาด,บริการดูแลรักษาความปลอดภัยและดูแลสวน
• Team work : มีทีมงานมืออาชีพและพร้อมที่จะให้บริการ
• Professional : มีทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
• Labour : มีบุคลากรที่ผ่านการคัดสรร และฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
• Unique : มีเอกลักษณ์ คือ ทุ่มเทให้บริการด้วยใจรัก