บริษัท ไลน์ 99 เซอร์วิสเซส จำกัด

395 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
โทร. 089-897-0688 แฟกซ์. 02-762-0263
e-mail : officer@line99services.com
www.line99services.com