บริการทำความสะอาด

บริษัท ไลน์ 99 เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัททำความสะอาดรับบริการทำความสะอาด ทั้งสำนักงานบริษัท ฯ , นิติบุคคลอาคาชุด , โรงงานอุตสาหกรรม , โชว์รูม , ห้างสรรพสินค้า
และหมู่บ้านจัดสรรฯ  โดยรับงานประเภทบริการแบบประจำและบริการแบบครั้งเดียว

ประเภทบริการทำความสะอาดแบบประจำ

บริษัททำความสะอาด ไลน์ 99 เซอร์วิสเซส จำกัด ให้บริการทำความสะอาด โดยมีสัญญาว่าจ้างเป็นรายปี ซึ่งบริษัท ฯ จะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างตลอดเวลาและจะส่งพนักงานเข้ามาปฏิบัติงาน ประจำหน่วยงานทุกวัน ตามเงื่อนไขสัญญาว่าจ้าง โดยการบริการทำความสะอาด ประจำทุกวัน ,ประจำทุกสัปดาห์ , ประจำทุกเดือน , ประจำทุก 3 เดือนและประจำทุก 6 เดือน รายละเอียดดังนี้

บริการทำความสะอาดประจำทุกวัน

• กวาดพื้น ม๊อบพื้นด้วยน้ำยารักษาความสะอาด
• ดันฝุ่น ปัดเงาพื้น
• ดูดฝุ่นพื้นพรหม (ถ้ามี)
• ปัดฝุ่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ และชั้นวางเอกสาร
• เก็บขยะ พร้อมเปลี่ยนถุงขยะ
• เช็ดทำความสะอาดกระจก บริเวณใกล้จุดสัมผัส
• เช็ดทำความสะอาดห้องน้ำ พร้อมฉีดน้ำยาชนิดหอม
• ทำความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่
• อื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

บริการทำความสะอาดประจำทุกสัปดาห์

• ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ และกัดคราบสนิม
• เช็ดทำความสะอาดมูลี่ ม่านกันแดด มุ้งลวด ขอบสแตนเลส
• ปัดหยากไย่ตามผนังละเพดาน
• เก็บคราบดำบนพื้นพรม (ถ้ามี)
• เช็ดทำความสะอาดป้ายบอกทาง หรืออื่น ๆ
• ขัดเงาลูกปิดประตู สุภัณฑ์ที่เป็นสแตนเลส และทองเหลือง

บริการทำความสะอาดประจำทุกเดือน

•เช็ดทำความสะอาดกระจกภายใน ภายนอกเท่าที่สามารถใช้เครื่องมือเอื้อมถึง
•ปัดหยากไย่

บริการทำความสะอาดประจำทุก 3 เดือน

• ล้างพื้น เคลือบพื้น

บริการทำความสะอาดประจำทุก 6 เดือน

• ล้างทำความสะอาดลานจอดรถ

บริการทำความสะอาดเป็นครั้งคราว

บริษัททำความสะอาด ไลน์ 99 เซอร์วิสเซส จำกัด รับให้บริการทำความสะอาดแบบครั้งเดียวโดยไม่มีสัญญาว่าจ้าง บริการทำความสะอาดแบบครั้งเดียวเหมาะกับผู้ว่าจ้างที่ต้องการใช้บริการเป็นครั้งคราว โดย บริษัททำความสะอาด รับให้บริการ รายละเอียด ดังนี้
• รับบริการทำความสะอาดล้างพื้น เคลือบเงาพื้นทุกประเภท อาทิเช่น พื้นกระเบื้องยาง พื้นหินอ่อน พื้นปาร์เก้ พื้นกระเบื้องคัมพาน่า พื้นหินแกรนิต
• รับบริการทำความสะอาดภายหลังการก่อสร้าง และ ตกแต่งต่อเติมภายใน อาทิเช่น บริการทำความสะอาดหลังการก่อสร้าง หรือการตกแต่งภาย ก่อนส่งมอบพื้นที่
• การบริการเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ตามความต้องการ อาทิเช่น งานปัดหยากไย่ พนักงานเช็ดทำความสะอาดชั้นวางสินค้า และพนักงานตัดหญ้าดูแลสวน

อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ที่ทำความสะอาด

บริษัท ไลน์ 99 เซอร์วิสเซส จำกัด เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทำความสะอาด ที่ทันสมัย มีระบบป้องกันความปลอดภัย โดยช่างผู้ชำนาญดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้คงสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา อีกทั้งเลือกใช้เคมีภัณฑ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมกับทุกสภาพพื้นผิว และได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์